Ako správne vypočítať množstvo spotrebovaného materiálu?

Ako správne vypočítať množstvo spotrebovaného materiálu?

Ako správne vypočítať množstvo spotrebovaného materiálu?

Radi by sme Vám pomohli sa zorientovať vo svete záclon a závesov. Keďže spotreba materiálu je jednou z kritérií, aby sme vedeli koľko toho budeme potrebovať, aby sme určili správny pomer riasenia, podľa čoho sa potom určuje spotreba materiálu.

Na začiatok je potrebné poukázať na to, že látky sa vyrábajú buď ako:

„Šírkovky“ ( cca 140 cm) – kedy si kupujeme výšku priestoru + zahnutie a prípadne raport, ak je látka so vzorom a
„Výškovky“ (bežne vo výškach 280-320 cm) kedy si naopak kupujeme 2 až 3 násobok šírky závesného systému.

ZÁCLONY

Pri záclonách je výpočet spotrebovaného materiálu jednoduchší. Ako prvé si odmeriáme šírku okna s presahmi (odporúčame minimálne 10cm, ideálne 15-20cm), prípadne celú šírku steny – podľa toho, čo všetko chceme zakryť a ako je interiér zariadený. Ideálne je mať väčšiu časť závesu mimo okna, čiže na stene vedľa okna.

Spotrebu vypočítame následne tak, že pre-násobíme celkovú šírku závesného systému – riasením, ktoré je u záclon minimálne dvojnásobné (2x), avšak pre pocit bohatých hustých záclon odporúčame 2,5 až 3-násobné riasenie.

Príklad:

Šírka okna: 250cm + 20cm (10cm na každú stranu) minimálny presah = 270cm x minimálne 2 násobok (riasenie) = 540cm (spotreba záclony)
A šírka závesného systému bude 270cm

Ako správne vypočítať množstvo spotrebovaného materiálu?

ZÁVESY JEDNOFAREBNÉ/BEZ VZORU

Pri závesoch, kde je materiál – výškovka, postupujeme podobne ako pri záclonách. Keď je ale materiál – šírkovka, tam sa spotreba materiálu vypočíta nasledovne:

Príklad:

Funkčné závesy, okno š. 250cm, stena č.1 – 50cm, stena č.2 – 30cm,
výška miestnosti 280cm
Šírka: 250cm + 50cm + 30cm = 330cm x 2 (riasenie) = 660cm
Výška: 280cm + 30cm (zahnutie) = 310cm

Šírkovka (140cm)
660cm /140cm (šírka látky) = 4,7 = 5 pásov x 310cm (výška priestoru so zahnutím) = 15,50m x cena/m
Čiže na okno, ktoré je široké 250cm a presah vedľa okna je 50+30cm je spotreba jednofarebného závesu (š.140cm)
15,50m. Je to funčný záves, ktorý si vieme zatiahnúť na celú šírku závesného systému.

Výškovka (320cm)
6,60×1(m)= 6,60m x cena/m
Čiže na okno, ktoré je široké 250cm a presah vedľa okna je 50+30cm je spotreba závesu (v.320cm)
6,60m. Je to funčný záves, ktorý si vieme zatiahnúť na celú šírku závesného systému.

Ako správne vypočítať množstvo spotrebovaného materiálu?

ZÁVESY SO VZOROM

Pri vzorovaných závesoch je dôležitý tzv. raport – posun vzoru. Ten je pri menších vzoroch (kvietky, drobné geometrické tvary) napr. 5-10 cm, avšak pri ornamentoch či väčších grafikách dosahuje aj 1m. Pri výškovkách počítame spotrebu materiálu rovnako ako pri záclonách.

Avšak pri šírkovkách je nutné pri každom páse pripočítať k potrebnej výške aj výšku/veľkosť raportu – posunu vzoru. Docielime tým to, aby pri zošití pásov neboli vzory posunuté, a teda nadväzovali na seba.

Príklad:
Funkčné závesy, okno š. 250cm, stena č.1 – 50cm, stena č.2 – 30cm,
výška miestnosti 280cm
Šírka: 250cm + 50cm + 30cm = 330cm
Výška: 280cm + 30cm (zahnutie) = 310cm
Raport/vzor: 30cm

Šírkovka (140cm)
Spotrebu pri šírkovke so vzorom, kde je raport napr. 30cm, vypočítame nasledovne:
Čiže na okno, ktoré je široké 250cm a presah vedľa okna je 50+30cm je spotreba vzorovaného závesu (š.140cm)
310cm (výška priestoru so zahnutím) + 30cm (raport) = 340cm/1 pás závesu, ktorý keď nariasíme budeme mať šírku závesu 70cm. Ak je závesný systém 330cm široky, tak potrebujeme takýchto pásov 5. Čiže spotreba vzorovaného závesu pri šírke 140cm bude: 17m (5x340cm). Je to funčný záves, ktorý si vieme zatiahnúť na celú šírku závesného systému.

Výškovka (320cm)
Spotreba pri výškovke je ako pri záclonách, čiže šírka závesného systému 330cm x 2 násobok alebo 2,5 až 3 násobok, podľa požadovaneho pocitu a štýlu interiéru.
Spotreba pri 2 násobnom riasení bude: 660cm.